Organizační informace

Místo a datum konání

6.–7. 6. 2024

Hotel International Brno

Další informace k místu konání

  • Hotel International Brno parkoviště před hotelem – GPS: 49°11'40.8"N, 16°36'16.5"E
  • Podzemní garáže (vjezd z ulice Besední) – GPS: 49°11'44.1"N, 16°36'17.2"E

Parkování je možné na parkovišti před hotelem nebo v hotelových garážích do naplnění kapacity.
Účastníci s rezervací ubytování si mohou objednat parkovací místo před hotelem předem při online registraci. Neubytovaným účastníkům bohužel není rezervace parkování umožněna, doporučujeme využít sousední parkovací dům DOMINI PARK nebo další parkovací místa viz níže.

Na pozdější doobjednání parkovacích míst nebude brán zřetel.

Více informací o parkování v Brně naleznete ZDE.

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

menu