Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena kredity pro lékaře.

Čtvrtek 6. 6. 2024

9.00 Slavnostní zahájení – prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN
Spinální stenózy
odborná garantka prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

Kde začíná degenerativní cervikální myelopatie?

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

Od lumbální spinální stenózy k neurogenním klaudikacím

prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

Operační možnosti řešení spinální stenózy

MUDr. Luděk Ryba, Ph.D.
Neurooftalmologie
odborná garantka doc. MUDr. Jana Preiningerová Lízrová, Ph.D.

Herpes zoster ophthalmicus

MUDr. Pavel Diblík, MBA

Oční komplikace periferní parézy nervus facialis a možnosti jejich terapeutického řešení

MUDr. Pavel Diblík, MBA

Zánět očního nervu a jeho prognóza

doc. MUDr. Jana Preiningerová Lízrová, Ph.D.
Paroxysmální neepileptické stavy v neurologii

Paroxyzmální dyskineze

prof. MUDr. Kateřina Menšíková, Ph.D.

Virtuální autismus alias pseudoautismus

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Z historie neurologie
odborný garant prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

David Marsden

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
Soutěžní blok kazuistik
odborní garanti doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D., prof. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Témata sdělení budou doplněna.

Pátek 7. 6. 2024

Neuroonkologie
odborný garant MUDr. Jiří Polívka, CSc.

Úloha neurologie v neuroonkologii

MUDr. Jiří Polívka, CSc., Ing. et Ing. Jiří Polívka, Ph.D., MUDr. Pavel Potužník, Ph.D.

Zobrazovací metody v neuroonkologii

MUDr. Martin Vítovec

Současná role neurochirurgie v neuroonkologii

doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.
Vzácnější autoimunitní onemocnění CNS
odborný garant prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

Úvod a přehled

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

Autoimunitní encefalitidy: update

MUDr. David Krýsl, Ph.D.

Nástrahy v diagnostice autoimunitních encefalitid

MUDr. Hana Mojžišová

Autoimunitní onemocnění s postižením mozkového kmene a mozečku

prof. MUDr. Pavel Šťourač, Ph.D.
Kontroverze

Podávat léky proti neuropatické bolesti u bolesti v dolním úseku páteře?

15.00 Předpokládaný závěr odborného programu

Vážená paní, pane, upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste­‑li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji

1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.

menuchevron-down